HOME

Soms is het leven als een web. Je kunt verstrikt raken in situaties, relaties of in jezelf. Als je verstrikt bent geraakt in het web van het leven is het soms veel te moeilijk om zelf deze verstrikking weer te ontknopen. Je ziet dan ‘door de bomen het bos niet meer’.
Maar het kan ook zijn dat je bent vastgelopen in het realiseren van jouw ‘droom’, of een verlangen. Om een stapje dichter bij de verwezenlijking van jouw droom of verlangen te komen, heb je soms iemand nodig om met je mee te kijken. Waar word je door weerhouden? Wat zijn jouw obstakels, wat vertellen ze over jou en wat willen ze je leren?

Ik ondersteun je graag in het proces dat jij wilt aangaan met jezelf. Ik coach vanuit verbinding, dat betekent dat ik aansluit bij jou. We onderzoeken samen wat werkt voor jou. Jouw tempo en jouw behoefte is daarin leidend.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Dan neem ik je graag mee in mijn verhaal.

Door kennis en inzichten te delen, ontstaan verbindingen op allerlei niveaus. Verbinden is mijn passie, delen mijn middel. Ik ben bevoegd om training op maat te ontwikkelen en te geven voor groepen. Denk aan een training ‘gezond aan het werk’ voor werknemers, een training over de inzet van ervaringsdeskundigheid in een professionele omgeving, herstelwerkgroepen rondom thema’s zoals zingeving, eenzaamheid of leven met een psychische kwetsbaarheid of psycho educatie (vanuit ervaringsdeskundigheid) over ADHD, autisme, verslaving of HSP. Ik denk graag mee om te komen tot een training die aansluit op de leerbehoefte van de groep of organisatie. 

Wil je weten of mijn visie en ervaring van meerwaarde kan zijn in de ontwikkeling van jouw organisatie? Lees mijn verhaal of neem contact op met mij!

OVER MIJ

Ik ben Yvonne Beerenfenger (1984). 

Vrouw, vriendin, dochter, zus, hondeneigenaar, idealist/dromer en…ervaringsdeskundige. 

Ik zou graag willen dat de wereld lief is, maar ik realiseer mij ook de onhaalbaarheid hiervan. Ik kan de ander niet veranderen, ik heb hooguit invloed op mijn eigen bijdrage aan deze wereld. Om die reden ben ik bij mijzelf begonnen. Voor mij houdt dit in dat ik oordeelloos wil zijn, dat ik geloof in de kracht van ieder mens en dat ik graag samen op zoek ga naar manieren om iemand te helpen om (weer) in zijn kracht te staan. Zo draag ik, binnen mijn eigen grenzen en met mijn eigen krachten, mijn steentje bij aan een betere wereld. 

Door mijn eigen ervaringen in de strijd met het leven heb ik waarden ontdekt die voor mij van groot belang zijn geweest in mijn herstel. Waarden als verbinding, veiligheid, zelfzorg, kracht, autonomie, eigen regie, persoonlijke verantwoordelijkheid, hoop en eigen ontwikkeling. Ook vandaag de dag vormen deze waarden nog de basis voor hoe ik in mijn leven wil staan. 

MIJN OPLEIDINGEN & ERVARINGEN

Na de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (MBO) te hebben gevolgd, ben ik gaan werken met verstandelijk beperkte mensen. Een mooie, pure doelgroep waarvan ik geleerd heb om op een intuïtieve manier begeleiding te bieden.
Van daaruit heb ik de overstap gemaakt naar de psychiatrie. In een beschermde woonsetting ging ik jongvolwassenen en volwassenen met (hoogfunctionerend) autisme begeleiden. Naast de vele vakvaardigheden en kennis die ik in dit werk heb opgedaan, vond ik bij deze doelgroep, met mijn ADHD en hooggevoeligheid, ook herkenning en erkenning. Ik vond het autistisch brein méér dan fascinerend, dat wil zeggen; ik zie dit brein als verder ontwikkeld dan die van een neurotypical.
Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO) te hebben afgerond, ben ik overgestapt naar GGZ organisatie Lister, waar ik op HBO niveau het begeleiden van mensen met autisme voort kon zetten.
Ik heb in die periode mijn vakkennis doorontwikkeld, maar ook de opleiding NLP Practitioner gedaan. Neuro linguïstisch programmeren, transactionele analyse en systemisch werken zijn onderdeel van deze opleiding.
Tijdens het werken op deze plek heb ik besloten om mijn ervaringskennis om te zetten naar ervaringsdeskundigheid en heb ik de overstap gemaakt naar het beroep van ervaringsdeskundige. Ik heb een intern leertraject gevolgd en ben nu twee jaar werkzaam als ervaringsdeskundige binnen Lister. Als ervaringsdeskundige voelt de verbinding die ik met cliënten heb echter, directer en persoonlijker. Mijn persoonlijke worstelingen hebben tot diepere inzichten geleid over herstel en verbinding. Deze inzichten vormen het gereedschap waarmee ik een ander kan ondersteunen in zijn proces. Dit is ontzettend waardevol, verrijkend en keer op keer weer bijzonder.

Toch houdt werken bij een organisatie ook in dat je te maken hebt met kaders en structuren die door anderen bedacht zijn. Die kaders en structuren zijn nuttig en nodig, en soms ervaren we ze ook als belemmerend. Zo ontstond mijn wens om een eigen praktijk te starten, waar ik de begeleiding precies naar mijn eigen inzichten kan inrichten en aanbieden. Zo werd Praktijk Maan geboren.

DE NAAM 'MAAN'

Ik heb gezien dat ‘herstel’ een voortdurend en grillig proces is. Er is geen duidelijk ‘begin’ of ‘eind’, er is geen ‘gids’ of ‘routebeschrijving’ en er is ook geen ‘goed’ of ‘fout’. Wel is het mij duidelijk dat het hard werken is én vaak blijft. In de grilligheid van het bestaan is de maan een stil, oordeelloos en altijd aanwezig licht op onze weg. Want hoe donker het soms ook kan zijn; de maan blijft altijd schijnen. 

Ik gaf de tweeling van mijn zus ooit een lampje, in de vorm van een maan. Sindsdien ben ik ‘Tante Maantje’. Om redenen, die soms wel en soms niet voor de hand liggen en die teveel zijn om hier op te noemen, betekenen zij de wereld voor mij. Praktijk Maan is een eerbetoon aan hen. 

De letters die samen het woord ‘MAAN’ vormen, staan voor ‘Met Alle Aandacht en Nabijheid’. In deze woorden resoneert mijn voortdurende verlangen naar verbinding. 

In de meest donkere momenten in mijn leven snakte ik naar liefdevolle aandacht en vertrouwen. Een lichtje in de duisternis… Gedurende mijn jaren als professioneel hulpverlener binnen de GGZ, herkende ik deze basale en menselijke behoefte ook bij het overgrote deel van mijn cliënten. Toch blijkt juist dit stukje medemenselijkheid, warmte en oprechte verbinding vaak ver te zoeken binnen de muren van de hulpverlening. 

Praktijk Maan vormt juist hierdoor een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod binnen de hulpverlening.

MIJN AANBOD

Individuele coaching

Soms is het leven als een web. Je kunt verstrikt raken in situaties, relaties of in jezelf. Als je verstrikt bent geraakt in het web van het leven is het soms veel te moeilijk om zelf deze verstrikking weer te ontknopen. Je ziet dan ‘door de bomen het bos niet meer’. 

Maar het kan ook zijn dat je bent vastgelopen in het realiseren van jouw ‘droom’, of een verlangen. Om een stapje dichter bij de verwezenlijking van jouw droom of verlangen te komen, heb je soms iemand nodig om met je mee te kijken. Waar word je door weerhouden? Wat zijn jouw obstakels, wat vertellen ze over jou en wat willen ze je leren? 

Ik ondersteun je graag in het proces dat jij wilt aangaan met jezelf. Ik coach vanuit verbinding, dat betekent dat ik aansluit bij jou. We onderzoeken samen wat werkt voor jou. Jouw tempo en jouw behoefte is daarin leidend. 

Trainingen op maat

Naast individuele coaching ben ik bevoegd om training op maat te ontwikkelen en te geven voor groepen. Denk aan een training ‘gezond aan het werk’ voor werknemers, een training over de inzet van ervaringsdeskundigheid in een professionele omgeving, herstelwerkgroepen rondom thema’s zoals zingeving, eenzaamheid of leven met een psychische kwetsbaarheid of psycho educatie (vanuit ervaringsdeskundigheid) over ADHD, autisme, verslaving of HSP. Ik denk graag mee om te komen tot een training die aansluit op de leerbehoefte van de groep of organisatie. 

MIJN WERKWIJZE

Ik bied coaching vanuit verbinding, gericht op levensgebieden zoals zingeving, psychisch welzijn of praktisch functioneren. Doel van mijn coaching is om de cliënt weer in verbinding met zijn kracht te brengen, om van daaruit de wereld weer aan te kunnen. Een basis van vertrouwen en veiligheid is daarbij essentieel, daarom start ik graag met elkaar leren kennen. We doen dit onder andere door te onderzoeken welke vraag er achter het ‘probleem’ zit. Dit kan systematisch (door toepassing van bestaande methodieken) of door middel van verdiepende gesprekken. Vanuit mijn mens zijn sluit ik aan. Deze benadering staat centraal.

 Voor de trainingen heb ik oriënterende gesprek(ken) nodig. Samen maken wij dan een plan van aanpak waarmee ik de training verder vorm kan geven.

MIJN TARIEVEN

Mijn tarief voor individuele coaching bedraagt 60 euro per uur. Gesprekken duren 1 uur, mits er wat anders/meer nodig is. Een intake duurt 1,5 uur. Coaching wordt niet door verzekeraars vergoed. Soms kan er wel vergoeding worden aangevraagd bij de Gemeente. Ik heb een AGB-code waardoor er een vergoeding vanuit het pgb aangevraagd kan worden. AGB-code: 41786259

Mijn standplaats is Leiden, maar het is geen probleem om buiten Leiden begeleiding aan te bieden. De reiskosten bedragen dan additioneel 30 ct/km.

Omdat trainingen maatwerk zijn, volgt er, na een oriënterend gesprek, ook een offerte op maat.

 Voor de trainingen heb ik oriënterende gesprek(ken) nodig. Samen maken wij dan een plan van aanpak waarmee ik de training verder vorm kan geven.

CONTACT


REFERENTIES

Nicky

Yvonne is een mens die zonder oordeel aan de bak gaat met haar cliënten. Wanneer cliënt of omgeving de hoop heeft verloren is Yvonne de juiste persoon om hier naar opzoek te gaan. Ze is creatief en durft haar mening te geven wanneer nodig. Yvonne weet hoe ze mensen kan helpen hun krachten te vinden en te begeleiden in hun herstel.

Wanneer je het niet meer ziet.

Angela

Dit is hoe ik jou zie: iemand die een ander kan bijstaan ongeacht hoe heftig de emoties. Niet om te redden, maar om te zorgen dat iemand niet alleen worstelt. En die, áls er mogelijkheden zijn, de ander kan helpen die te vinden. Mogelijkheden in zichzelf, of buiten zichzelf. En als het niet lukt… dan blijf je ook aanwezig, zodat iemand niet alleen is.

Rots in de branding